Legendary director Dasari Narayana Rao Garu is no more !!